Wat is de Denkhulp?

Als je als werknemer in loondienst chronisch ziek wordt, kun je veel vragen hebben. Bijvoorbeeld over je functie, arbeidsvoorwaarden en eventuele uitkering. De Denkhulp Werk en Chronisch ziek beantwoordt vragen over werk en inkomen. De antwoorden gaan over de rechten, plichten en veranderingen die relevant zijn voor werknemers. Ook krijg je inzicht in de gevolgen van de keuzes die je maakt voor het inkomen.
De Denkhulp gaat in op de vragen die grote groepen chronisch zieken raken, het is geen uitputtende lijst. Met chronisch zieken bedoelen we mensen die langdurig ziek zijn.

Hoe werkt het?

Stap voor stap loop je door de informatie in deze app, die bestaat uit thema’s zoals mijn functie, mijn arbeidsvoorwaarden en mijn uitkering.
Kies om te beginnen één van de vijf thema’s. Je ziet dan verschillende vragen. Klik op één van de vragen om het antwoord te lezen. Ook geeft de Denkhulp tips bij de verschillende vragen die je kunt hebben. Met het symbool linksboven in het scherm ga je terug naar het menu.

Tips voor je eigen situatie

Als je ziek wordt, kun je veel vragen hebben. Bijvoorbeeld over je werk. Je vraagt je misschien af óf en hoeveel je kunt blijven werken. Als je tijdens je ziekte (deels) wilt blijven werken, is er doorgaans veel mogelijk. Soms zal je werkgever je hier actief in ondersteunen, soms moet je hier zelf het voortouw in nemen

 • Bepaal eerst voor jezelf wat je graag wilt met betrekking tot je werk en kijk naar de mogelijkheden die er voor jou zijn.
 • Blijf tijdens je ziekte in gesprek met je werkgever en bedrijfsarts.
 • Wees behoedzaam met het geven van informatie over je aandoening, houd het zakelijk.

Deze Denkhulp beantwoordt vragen die mensen kunnen hebben over werk en inkomen. Neem de Denkhulp helemaal door om het antwoord op jouw vraag te vinden. De antwoorden zijn algemeen geformuleerd. Het kan zijn dat de situatie voor jou om een ander antwoord vraagt.

 • Laat je goed voorlichten door deskundigen, bijvoorbeeld bij je patiëntenorganisatie.
 • Wees niet terughoudend met het inwinnen van juridisch advies, elke situatie vraagt om een antwoord op maat.

Meer weten?

 • Ga naar UWV met vragen over (de aanvraag van) werkplekondersteuning, uitkeringen en rekenhulpen.
 • Ga naar je patiëntenorganisatie met vragen over je ziekte(verloop) en het al dan niet delen van informatie. Kijk op npcf.nl welke patiëntenorganisatie bij jou past.
  De patiëntenbeweging Levenmetkanker komt op de voor belangen van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. Hiv Vereniging Nederland is actief voor iedereen die leeft met hiv.
 • Ga naar je vakbond met vragen over je rechten.
 • Ga naar je rechtsbijstandsverzekeraar, het juridisch loket of een sociaal raadsman voor juridische vragen.
 • Bekijk de factsheet chronisch ziek en werk (pdf) met cijfers, belemmeringen, werkvermogen en betekenis.

Over deze Denkhulp

Deze Denkhulp is gemaakt in opdracht van patiëntenbeweging Levenmetkanker en de Hiv Vereniging Nederland. Hij is tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek, interviews met ervaringsdeskundigen en denksessies met de volgende adviseurs: Ragna van Hummel – directeur Re-turn | Werkkracht bij kanker, Alfons Klarenbeek – verzekeringsarts UWV, Peter Langedijk – trainer Blik op Werk, Machteld de Bont - directeur Care in company, onderdeel van Stichting Care for cancer, Taco de Jonge - advocaat arbeidsrecht Westhoff Advocaten en Ronald Brands – beleidsmedewerker Hiv Vereniging Nederland. Wij danken allen voor hun denkwerk.
Aan de informatie in deze Denkhulp kunnen geen rechten worden ontleend.

De Denkhulp Werk en Chronisch ziek is gepubliceerd in mei 2015.

In opdracht van:

 

Projectleider: Jenny Kossen

jenny@argumentenfabriek.nl